Szukaj

Enterol 250 ®

Lek probiotyczny zawierający liofilizowane drożdże Saccharomyces boulardii. Sprzedawany w 100 krajach jako skuteczny środek w leczeniu i profilaktyce różnego rodzaju biegunek (bakteryjnych, poantybiotykowych, wirusowych).

[więcej]

A&D Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
tel. + 48 (22) 570 27 00; 
fax: + 48 (22) 570 27 01
biuro@adpharma.com

Ulotka

 

ENTEROL® 250: Saccharomyces boulardii (liofi lizowane drożdżaki). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej lub kapsułka. SKŁAD: 1 kapsułka/1 saszetka zawiera 250 mg liofi lizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii. Substancje pomocnicze: 1 kapsułka/1 saszetka zawiera 32,5 mg laktozy jednowodnej. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: W ostrych biegunkach, przebiegających bez krwi w kale i bez znacznego odczynu ogólnego, jako dodatek do nawodnienia u dorosłych i dzieci. Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków. Jako dodatek do leczenia antybiotykami w nawracających zakażeniach Clostridium diffi cile. Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: 1 do 2 saszetek/kapsułek na dobę. Lek stosowany doustnie. Zawartość saszetki należy dodać do niewielkiej ilości wody lub osłodzonego napoju, zmieszać i wypić. Proszek z saszetki może być mieszany z pokarmami lub dodawany do butelki z pokarmem dziecka. Kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość dodać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu lub dodać do butelki z pokarmem dla dziecka. Ze względu na ryzyko zadławienia u dzieci w wieku do 6 lat zaleca się otwieranie kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju lub pokarmu. W celu uzyskania najlepszego działania powinno unikać się stosowania bezpośrednio po posiłkach. PRZECIWWSKAZANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, pacjent z cewnikiem założonym do żyły centralnej. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Enterol® 250 zawiera żywe komórki. Z tego powodu nie należy mieszać go ze zbyt gorącymi (ponad 50°C) lub mrożonymi płynami i potrawami ani z alkoholem. Leczenie preparatem Enterol® 250 jest dodatkiem do niezbędnego nawodnienia pacjenta. Ilość podawanych płynów oraz droga podawania (doustna lub dożylna) powinna być dostosowana

do nasilenia biegunki, wieku i stanu ogólnego pacjenta. Preparat Enterol® 250 zawiera laktozę jednowodną, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Saszetki dodatkowo zawierają fruktozę, dlatego pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI ORAZ INNE RODZAJE INTERAKCJI: Preparatu Enterol® 250 nie należy stosować łącznie z lekami przeciwgrzybicznymi stosowanymi doustnie lub dożylnie, ponieważ zawarty w preparacie Saccharomyces boulardii jest gatunkiem drożdżaków. CIĄŻA I LAKTACJA: Ciąża – Nie stwierdzono działania teratogennego w badaniach na zwierzętach. Nie ma klinicznych doniesień dotyczących fetotoksyczności I deformacji płodu, jednak nie pozwala to na wykluczenie wszelkiego ryzyka. Dlatego ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży. Laktacja – Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią. WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, OBSŁUGĘ URZĄDZEN MECHANICZNYCH W RUCHU I SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ: Nie stwierdzono wpływu preparatu Enterol® 250 na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofi zyczną. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: W czasie badań klinicznych niekiedy występowały bóle w nadbrzuszu i wzdęcia, które zwykle nie wymagały one przerwania leczenia. Opisano bardzo rzadkie przypadki fungemii Saccharomyces boulardii z dodatnimi posiewami z krwi pacjenta. Przypadki te dotyczyły pacjentów hospitalizowanych, z założonym cewnikiem do żyły centralnej, z zaburzeniami odporności i pacjentów z ciężkimi schorzeniami przewodu pokarmowego lub leczonych dużymi dawkami. We wszystkich przypadkach fungemia ustąpiła po zastosowaniu leczenia przeciwgrzybicznego lub po usunięciu cewnika z żyły centralnej. PRZEDAWKOWANIE: Brak danych dotyczących przedawkowania preparatu Enterol® 250. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE: Grupa farmakoterapeutyczna w kodzie ATC: A 07 FA. Drobnoustroje przeciwbiegunkowe. Właściwości farmakodynamiczne: W czasie pasażu przez przewód pokarmowy w postaci żywych komórek Saccharomyces boulardii wywiera działanie biologiczne zbliżone do efektów ochronnych naturalnej fl ory jelitowej. Główne mechanizmy działania Saccharomyces boulardii w zapobieganiu i leczeniu objawów biegunki to: 1) Hamowanie działania chorobotwórczego różnych drobnoustrojów i/lub wydzielanych przez nie toksyn, szczególnie Clostridium diffi cile, będącego główną przyczyną biegunek poantybiotykowych, a także Vibrio cholerae, typowej bakterii produkującej toksyny i powodującej biegunkę sekrecyjną. 2) Działanie trofi czne i immunostymulujące na przewód pokarmowy, obejmujące w szczególności wzrost aktywności disacharydaz jelitowych (laktazy, sacharazy i maltazy) oraz wzrost zawartości immunoglobulin sekrecyjnych typu A (IgA) w soku jelitowym. Właściwości farmakokinetyczne: Stosowany doustnie w powtarzanych dawkach Saccharomyces boulardii przechodzi przez przewód pokarmowy nie kolonizując go na stałe. Szybko osiąga wysoką zawartość w jelitach, utrzymującą się na stałym poziomie podczas stosowania. Po 2 do 5 dni od zakończenia terapii nie stwierdza się już żywych komórek Saccharomyces boulardii w kale pacjentów. NIEZGODNOŚCI FARMACEUTYCZNE: Nie stwierdzono. OKRES WAŻNOŚCI: 3 lata. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU: Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. OPAKOWANIA: Kapsułki lub saszetki po 10 sztuk. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Laboratoires BIOCODEX 7 ave Gallieni, 94250 Gentilly, Francja. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: A&D Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 27 00, fax: 22 570 27 01. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 7485 i 7484. Produkt leczniczy wydawany bez recepty. Data opracowania ulotki: 03.04.2008.

Czy wiesz że?

Choroby biegunkowe

Choroby biegunkowe to jedne z najgroźniejszych schorzeń. Rocznie z powodu biegunki umiera ponad 1,5 miliona dzieci na całym świecie.